Tasques de jardí del setembre II

Tasques de jardí del setembre que el nostre Garden i Centre de Jardineria us recomana per aquest final de mes i preparar el nostre jardí i exteriors les nostres plantes per donar la benvinguda a la tardor.

Avui us volem parlar dels tractaments, la poda, els hibernacles i la gespa si en teniu.

Tractaments

Setembre és un mes en el qual continua fent bona temperatura, per aixó proliferen el pugó, cotxinilles, mosca blanca i aranya roja. A més la negrilla o fumagina apareix on estan els anteriors, ja que s’assenten sobre la melassa que aquests excreten, així que eliminant-los matarem dos pardals d’un tir. Aplicarem un fungicida d’ampli espectre per a prevenir fongs com botritis, oïdi, roya i míldiu. Capturarem bavoses i caragols amb paranys de cervesa, a mà al capvespre o amb esquers especials.

Poda

En arbustos i arbres s’han de retallar les branques mal orientades, ja sigui perquè han crescut desmesuradament, o per a ordenar-les i donar-los formes. Tallarem i dividirem les herbàcies perennes, llevant regularment les tiges marcides amb un tall no massa baix per a permetre una floració suplementària. També cal descarregar i abonar els geranis, afavorint la resistència del suport de les plantes, eliminant les petites tiges febles, llevant les flors tan aviat com donen senyals de pansiment i fertilitzant amb un producte especial no estimulant.

Altres activitats són podar les tanques, segons el seu perfil geomètric, tallar tiges i flors seques de les plantes vivaces, deixant tant fullatge com siga possible, i eliminar tiges i fulles seques de gazànies, arctotis i aquilègies perquè cresquen amb major vigor. Si tenim lliris cal retallar el fullatge a fi de mes deixant només 1/3 de la fulla, i podarem les mates d’espígol tallant les tiges que van brollar enguany.

Les plantes anuals estaran més saludables si es poden lleugerament i se’ls abona amb un fertilitzant d’elevat contingut en fòsfor. Diàriament cal eliminar les flors velles (especialment de roses i dàlies), per a estimular la producció de flors noves. Llevarem les roses marcides (tallant el raïm fins a una fulla de cinc folíols ben desenvolupada), doncs la formació de llavors desgasta la planta. Eliminarem els fruits en els arbres ornamentals joves perquè produeixen un desgast de la planta i el que necessitem és que cresquen, i també els de les heures perquè afavoreixen als ratolins, que s’alimenten d’ells.

Floració i recol·lecció

Regarem, abonarem i cuidarem les roses, que estan de nou en plena floració, mantenint-les amb regs i abonaments freqüents per a enfortir-les de cara a l’hivern. I recordeu que ara podem recol·lectar melons, tomaques, carabasses, pomes, peres, préssecs, ametles i raïms.

Hivernacles, tests i plantes d’interior

Al setembre hem de disminuir els regs i controlar les temperatures. I en les plantes d’interior netejarem amb una esponja xopada en aigua temperada totes les plantes de fulla. És bo obrir amb freqüència les finestres o procurar ventilació, ja que les plantes d’interior necessiten aire fresc.

Gespes

És un dels millors mesos de l’any per a sembrar una nova gespa. També podem ressembrar, i emplenar els espais on haja desaparegut o on estiga en mal estat. Tallarem, airejarem i plantarem encara que l’activitat vegetativa ja ha disminuït aquest mes. I vigilarem el reg.

Quant a l’abonament, millor que sigui complex de lent alliberament, o esperar un mes per a escampar-lo. Tractarem amb fungicida les taques grogues o marrons que apareguen en la gespa si se sospita de fongs, així no s’estendran. Les zones deficients de la pastura les escarificarem o airejarem punxant. Es fa després d’un tall i després s’aporten fertilitzants, veurem com rebrota amb força. En cas d’un sol persistent no ha de tallar-se la gespa molt curta, ja que llavors podria cremar-se (esgrogueir) amb gran rapidesa. El retallarem cada setmana.

Prepareu-vos per donar la benvinguda a la tardor.