SUBSTRATS I ÀRIDS

Disposem d’un gran ventall en substrats i àrids: terra vegetal, escorça, graves, humus, greda volcànica, marmolina, fibra de coco, vermiculita, perlita…