Regar en temps de calor

Regar en temps de calor, consells per millorar l’efectivitat del reg en temporades amb molta calor i donar resposta al gran nombre de consultes que els nostres clients és plantegen cada any a l’arribar a aquestes dates de com és millor i de quina forma realitzar el reg.
Merca Jardí sempre us comentem que és fonamental perquè les plantes tinguin un bon estiu és el reg. Ha de ser abundant, però cal tenir en compte algunes qüestions:Regar en temps de calor. Com la calor provoca que l’aigua s’evapori molt de pressa, és important proporcionar regs profunds, perquè l’aigua arribi a les arrels dels exemplars. Per això, més enllà de la tècnica que s’utilitzi, l’idoni és tirar l’aigua amb lentitud, per subministrar una bona quantitat sense que el substrat s’entolli.
Cal respectar els horaris per al reg: al matí d’hora, a la tarda quan ja s’ha posat el sol o durant la nit. Això es recomana al llarg de tot l’any, però a l’estiu és gairebé imprescindible.
Regar a les hores de calor representa un malbaratament d’aigua, a causa de l’evaporació (la qual cosa genera costos inútils per al medi ambient i la factura de l’aigua); però a més, pot fer mal a les plantes, per l'»efecte lupa» que les gotes exerceixen sobre els raigs del sol.
A prop de les plantes va bé col·locar un o diversos recipients amb reg, perquè en evaporar transmetin humitat a les plantes. També, tot i que s’ha de tenir cura perquè no totes les espècies ho toleren, es pot polvoritzar aigua sobre les plantes, per refrescar les seves fulles.
Les plantes en tests necessiten més reg que les situades a terra. Les arrels d’aquestes últimes poden buscar humitat i nutrients en el substrat del jardí, però les que es troben en testos depenen de la limitada porció de terra en què es troben i de l’aigua que se’ls faci fora.
A més, les plantes en tests de ceràmica o d’altres materials porosos, així com de boca gran, necessiten més aigua que les situades en testos de plàstic o de boca més petita.
Com sempre, si teniu cap dubte podeu contactar amb nosaltres.