– R E V I S A R –

Política de privacitat XXXXX

1. Identificació del propietari:

D’acord amb el que estableix la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa a tots els usuaris de mercajardi.cat que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web:

Nom: XXXXX

Direcció: XXXXX

Telèfon de contacte: XXXXX

Correu electrònic de contacte: XXXXX@XXXXX

L’accés al lloc web mercajardi.cat, propietat de XXXXX i l’ús dels serveis que en aquest lloc web s’ofereixen, implica l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

2 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, «LOPD»), i tenint present el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari (en endavant, «l’Usuari») presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web www.masombravella.com (en endavant, el «Lloc Web») siguin incloses en un fitxer  degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i respecte del qual es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com tècniques, requerides pel Reial Decret 1720/2007 (en endavant, «RLOPD»).

Totes les dades personals sol·licitades a l’Usuari en el Lloc Web són obligatoris, i no és possible l’accés o registre a Lloc web si no es faciliten aquestes dades.

Així mateix, quan les dades personals siguin recollides a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc Web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que l’Usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc ja que, si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l’Usuari a través del Lloc Web.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a XXXXX són certes i exactes, de manera que XXXXX no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris.

L’Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i / o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals en el Lloc Web o utilitzar el Lloc Web.

3 FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals de l’usuari o de tercers que siguin cedits per l’Usuari seran tractades per XXXXX a través de Web únicament per a les següents finalitats:

Dur a terme les funcionalitats del lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en el mateix.

Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas farem alguna de les següents activitats:

Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

Transferir-los a altres estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

4 DADES DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

XXXXX no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5 ESTAMPACIÓ D’ARXIUS A BLOCKCHAIN ​​MITJANÇANT EL LLOC WEB

El lloc web ofereix una solució als Usuaris per estampar arxius a la «cadena de blocs» / blockchain de Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifrat i sistema de hash dels mateixos. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, a causa de la impossibilitat de desxifrar els mateixos i adquirint, de dit manera, la consideració de dades anonimitzades.

Aquests arxius, però, seran conservats de manera pseudonimizada per XXXXX durant un període d’un any amb l’única finalitat de permetre a l’Usuari rebre aquest arxiu per comprovar que segueix inalterat en les referides blockchain.

6 POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització de Web, seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de cookies.

7 EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa la LOPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acredita