INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL

Al Garden Merca Jardí som especialistes en la gespa artificial. Saps com ho fem?

Instal·lació de gespa artificial

La gespa artificial té diferents avantatges depenent de l’espai, l’ús i la situació ja que és una solució ideal pel poc manteniment que implica i el baix consum d’aigua que requereix. A més, mostra un bon aspecte al llarg de l’any i no s’ha de segar; d’aquesta manera es manté el jardí verd tot l’any.

Per la instal·lació de gespa artificial al Centre de Jardineria Merca Jardí seguim aquests passos:

Anivellació i compactació del terreny, sense oblidar un bon drenatge.
Col·locació de la gespa artificial.
Encolat, grapat, aportació d’arenes silícies i pentinat de la gespa artificial.
Com mantenir la gespa artificial en bones condicions?

Regar-la de tant en tant la gespa, per ajudar que el pèl s’aixequi.
Pentinar-la un parell de cops l’any per tal de mantenir-la amb un aspecte visual òptim.