Feines de jardineria del juny

Importància del reg

Feines de jardineria del juny. A l’Empordà els dies es van allargant i les necessitats d’aigua són cada vegada més important i el nostre jardí i les nostres plantes requereix més atenció, algunes han acabat la floració i ja preparen una nova, i unes altres en canvi estan encara a punt de germinar o en període de creixement com també és hora de sembrar flors anuals.

Una del les feines que determinaran el nostre jardí durant l’estiu és el reg. Ha de ser abundant, al matí o al vespre, freqüent i amb gran volum d’aigua en plantes anuals i vivaces de flor, que hauran de regar-se quasi diàriament. L’aigua ha de penetrar ben profund perquè arribi fins a les puntes de les arrels, i regar en la base de la planta.

Les plantes en tests han de regar-se amb major assiduïtat, especialment si es troben al sol. I les plantes d’interior també necessiten més regs i pulveritzacions diàries sobre el fullatge, podent incorporar a aquesta aigua polvoritzada però no hem de passar-nos amb el reg perquè apareixen els problemes d’asfíxia.

Evita mullar les fulles i les flors i dirigeix ​​el doll al substrat (i no al coll de les plantes). El reg automàtic et traurà treball i estalviaràs temps i diners: utilitza aspersors bé superposats per la gespa, i degoteig per als parterres, massissos, tanques i hort, així com en les jardineres i testos de la terrassa.