ADOBS I FITOS

Disposem d’una secció d’adobs i fitosanitaris, ecològics o químics, perquè les vostres plantes creixin fortes i sanes.